Құрметті достар!

“Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы” Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) талаптарына сәйкес міндетті мүшелік жағдайы негізінде заң консультанттарын біріктіретін өзін-өзі реттейтін ұйым ретінде “Кәсіби заң кеңесшілерінің Палатасы” заң кеңесшілерінің Палатасы (бұдан әрі — Палата) 23.10.2018 жылы құрылды.

Палата бастамашыл, жоғары білікті заңгерлердің тобымен құрылған,олардың басым бөлігі Қазақстан Республикасының ғылыми және заң қоғамдастығында үлкен беделге ие. Палатаны құру мақсаты заңмен және Палатаның жарғысымен белгіленген, олардың басты мақсаты — заң көмегін көрсету жөніндегі қызметті реттеу және мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйымдарда Палата мүшелерінің мүдделерін қорғау. Палата өз қызметтік шеңберінде өз мүшелерінің Қазақстан Республикасының Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, заң көмегін көрсету стандартының, заң консультантының кәсіби этика кодексінің және басқа да ішкі нормативтік құжаттардың талаптарын сақтауы бөлігінде олардың қызметін бақылауды қамтамасыз етеді, сондай-ақ олардың біліктілігін арттыруды және ақпараттық-әдістемелік қолдауды қамтамасыз етеді.