Палатаның жарғысына сәйкес Палатаның басқару және бақылау органдары:

  • Палата басқармасы- алқалы (байқаушы) басқару органы болып табылады;
  • Палатаның атқарушы директоры- жеке-дара атқарушы басқару органы болып табылады;
  • Палатаның тексеру комиссиясы – басқарудың алқалық бақылау органы болып табылады;

Палатада мамандандырылған органдар құрылды:

  • Палатаның аттестаттау комиссиясы
  • Палатаның тәртіптік комиссиясы