Аттестацияға құжаттар

  (*) жолдары бар өрістерді толтыру міндетті түрде. Файлдардың жалпы көлемі 20 МБ артық болмауы тиіс.
  docx, pdf, doc, txt, jpg, png, bmp бекітуге рұқсат.

  Тегі (*)
  Аты (*)
  Әкесінің аты
  ЖСН (*)
  e-mail (*)
  Телефон (*)


  Мекенжай (*)

  Жүктелген файлдар:

  Сауалнама Сауалнаманы Жүктеу(*Сауалнаманы толтырыңыз, басып шығарыңыз, қол қойыңыз, сканерлеңіз, жүктеніз, шегі 2.5 мб)
  Жеке куәліктің көшірмесі, шегі 2.5 мб (*)
  Жоғары білім туралы құжаттың көшірмесі, шегі 2.5 мб (*)
  Сотталмағандығы туралы анықтама, шегі 2.5 мб (*)
  Заң мамандығы бойынша еңбек өтілін растайтын құжаттың көшірмесі, шегі 9 мб (*)

  Жалпы негіздегі аттестация"Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы"ҚР Заңына сәйкес аттестатциядан босатылады

  Растайтын құжат, шегі 2.5 мб
  3x4 құжаттық фото, шегі 2.5 мб (*)